Bild
Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 17 juni

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.

Kommunfullmäktige sammanträder i Säfflesalen i stadshuset en gång i månaden (utom i juli). Dagordning hittas på hemsidan eller på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.

Urval ur föredragningslistan 17 juni

  • Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2025
  • Budget 2025 samt plan för budget för Säffle kommun
  • Vision 2035 och fullmäktigemål 2025 för Säffle kommun

Obs. Mötet startar klockan 15.00.

Handlingar och kallelse

Handlingar finns på kommunledningskontoret i stadshuset vid Kanaltorget samt i vårt webbdiarium.

Kallelsen finns på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan.

Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Webbsändning

För att öka insynen och delaktigheten i den demokratiska processen direktsänds kommunfullmäktiges sammanträden på Säffle kommuns webbplats.

Till webbsändning
Läs mer om kommunfullmäktige
Digital anslagstavla
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-06-14