Bild
Kontakt

Fortsatt bra betyg för näringslivsklimatet i Säffle kommun

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner har Säffle kommun under de senaste åren nått starka resultat och placerat sig i både det regionala och nationella toppskiktet. I årets enkätundersökning tappar Säffle kommun något, samtidigt som det övergripande betyget fortfarande är bra.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom att besvara en enkät. Resultatet från undersökningen, tillsammans med en statistikdel, utgör underlaget för den nationella rankingen av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv sammanställer. Säffle kommun placerade sig under fjolåret på plats 17 av landets 290 kommuner.

Bra helhetsbetyg från företagen

Hela rankingen publiceras på hösten, men resultatet av företagarnas enkäter har redan nu offentliggjorts. Det visar att Säffle tappat marginellt i sitt sammanfattande omdöme, helhetsbilden av hur det är att driva företag i kommunen, från 4.19 till 4.00. Detta innebär att Säffle placerar sig på plats fyra i Värmlands län efter Munkfors, Grums och Torsby. Snittet på riksnivå är 3.47.

Säffle får jämförelsevis höga betyg i flera av de enskilda enkätfrågorna och placerar sig över rikssnittet i de flesta frågor. En styrka i Säffle kommun fortsätter att vara Service och bemötande där betyget är klart bättre än kommunernas genomsnitt.

Vi gläds över ett fortsatt positivt helhetsbetyg för företagsklimatet i Säffle. Det är en del av ett långsiktigt metodiskt arbete som pågått under flera år. Företagens åsikter och behov är grundläggande för vårt dagliga arbete och vi strävar ständigt efter att hitta lösningar som kan stötta vårt lokala näringsliv, säger Pia Proper, näringslivschef

Flera förbättringsområden

Samtidigt som det övergripande betyget är bra finns det också flera enkätfrågor i årets undersökning där betygen från företagarna har sjunkit, däribland Dialog, Attityd och inte minst Trygghet. Säffle kommuns näringslivschef Pia Proper framhåller vikten av att arbeta vidare tillsammans kring Säffles förbättringsområden;

Säffle får sänkt betyg på ett flertal punkter. Detta är något som vi måste sätta oss ner och analysera tillsammans. Vi behöver förbättra oss snabbt och effektivt så att vi även i fortsättningen kan ge Säffles företagare förutsättningarna som de behöver för att fortsätta utvecklas.

God dialog och myndighetsutövning

Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland, lyfter fram att Säffle kommun trots något dalande betyg får klart godkänt av sina företag, inte en enda fråga har underkänt betyg totalt sett. Samtidigt ökar betyget avseende kompetensförsörjning och upphandling något, frågor som andra kommuner vanligtvis får låga och minskande betyg inom.

Trots att årets mätning visar tapp i flertalet frågor så ligger Säffle på en riktigt hög nivå. Det är svårt att öka eller bibehålla betyg när man redan finns i toppen. Grundbulten i företagsklimatet är dialogen mellan kommun och näringsliv samt myndighetsutövning och det verkar fortfarande fungera mycket bra inom Säffle kommun, säger Anna Hedberg

Utdrag ut undersökningen

 • Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.
 • Svaren räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
 • I Säffle besvarade 99 företag enkäten.
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Se hela resultatet för Säffle
Kontakt
 • Näringslivsenheten

  Näringslivsfrågor

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-21