Bild
Kontakt

Tomtägare - behöver din häck klippas och ses över för att förbättra säkerheten?

Häckens höjd är viktig för säkerheten på våra bostadsgator. Vad kan du som tomtägare göra för att förbättra sikten?

 • Du som har utfart mot gata bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan. Från gatan ska sikten vara fri minst 2.5 meter från gata- eller gångbana.
 • Du som har hörntomt som ligger vid gång- eller cykelväg bör se till att dina växter inte växer högre än 80 cm.
 • Om du ska plantera stora buskar och träd ska detta göras minst 2 meter innanför tomtgräns.
 • Häckar- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.
Informationsblad om häckklippning
Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-15