Bild
Kontakt

Är du anhörig till någon som drabbats av stroke?

Säffle kommuns socialförvaltning planerar att starta en anhöriggrupp för personer som har någon som drabbats av stroke i sin närhet.

För att vi ska starta gruppen krävs minst fyra deltagare. Startdatum och veckodag fastställs då vi har en grupp. Träffarna kommer att hållas i Säffle, plats meddelas vid start.

Vi kommer att samtala och dela information om det som gruppen tycker är viktigt.

Att dela sina erfarenheter, långvariga eller kortvariga, kan underlätta tillvaron.

Gruppen kommer att träffas på eftermiddagstid varannan vecka.

  • Träffarna blir kostnadsfria. Vi kommer att bjuda på fika.
  • Anmäl ditt intresse till kommunens anhörigkonsulenter
    My Andersson 0533-68 16 62
    Emma Kristensson 0533-68 12 96
Kommunens anhörigstöd
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-05-15