Bild
Kontakt

Förslag till Säffle kommuns Översiktsplan 2040 - så här kan du bidra med dina synpunkter

Säffle kommuns miljö- och byggförvaltning har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan över kommunen. Du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är ett dokument som ska ange inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Utställning av förslaget

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 17 april – 19 juni 2023 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  Öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30.

Träffa ansvariga

Det kommer även finnas möjlighet att träffa tjänstemän och politiker från kommunen för att se och ställa frågor om förslaget.

 • När: 4 maj kl 18.00-20.00
  Var: Kila församlingshem

Skicka dina synpunkter

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 19 juni 2023.

Här hittar du planhandlingarna

Bilagor

Till samhällsutveckling och planer
Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-04-20