Bild
Kontakt

Information om höjningar av taxor för vatten och slamtömning

För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar kommer det att ske en höjning av taxan från och med 1 april 2023.

Taxor för vatten

Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- och underskott inom VA-verksamheten ska justeras efter tre år.

VA-verksamheten i Säffle har de senaste åren redovisat ökande kostnader. Aktuella kostnadsökningar beror i huvudsak på en uppväxling inom verksamheten i syfte att kontra ett växande underhållsbehov på kommunens VA-infrastruktur samt kraftiga prishöjningar på verksamhetskritiska material, kemikalier, el och fordonsbränsle.

För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar kommer taxan därför att höjas med 15 % från och med 1 april 2023.

 • För en normalvilla ”typhus A” med förbrukning 150 kbm innebär taxejusteringen att årskostnaden ökar från 6 109 kr till 7 025 kr, vilket innebär en ökning för kund med 76 kr/månad.

Taxor för slamtömning

Den 1 april 2023 höjs slamtaxan med 12%. Taxan som ska täcka kostnader för administration, bränsle, insamling och behandling av avfall är i behov av en justering. Höjningen gör att verksamheten anpassas till det aktuella kostnadsläget.

 • För en kund som har en 3 kbm brunn som töms en gång/år ökar kostnaden med 178 kr/tömning. För en kund som har sluten tank som töms en gång/år blir ökningen 220kr/tömning.
Mer om vatten- och avloppsverksamheten
Kontakt
 • Emil Martinsson

  VA-chef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2023-03-30