Bild
Kontakt

Ny avfallstaxa från 1 november

Från och med 1/11 kommer både Säffle och Åmåls kommuner få ny avfallstaxa

d Kommunfullmäktige i Säffle och Åmåls kommuner har beslutat om ny avfallstaxa. Det innebär att alla hushåll i Säffle och Åmål kommer att få nya avgifter för sophämtning från och med 1 november 2022.

Syftet med att införa en ny avfallstaxa är att fördela renhållningsverksamhetens kostnader på ett korrekt vis. Avfallstaxan är även miljömotiverande, det vill säga, kommunen kan ta ut avgift på ett sådant sätt att det främjar en hållbar avfallshantering och styr mot målen i vår avfallsplan.

Nyheter i avfallstaxan är införandet av matavfallsinsamling, samt att tidningsinsamlingen i Säffle kommun kommer upphöra.

Observera att du får det bruna kärlet först när vi kommer till ditt område och när du gjort ditt val att börja sortera ditt matavfall.

Senast uppdaterad • 2022-10-17