Bild
Kontakt

Begränsad service på Säffle bibliotek

På grund av ett byte av bibliotekets fiberkanal är bibliotekets service begränsad för tillfället.

Bytet av fiberkanalen påverkar både internet och telefoner, vilket kan göra det svårt att komma i kontakt med personalen på biblioteket just nu. Det innebär också att det för tillfället inte finns någon tillgång till bibliotekets publika datorer.

Problemet håller på att åtgärdas, men bibliotekets service kan komma att fortsätta vara begränsad under resten av veckan.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2022-08-30