Bild
Kontakt

Säffle kommun förbereder inför flyktingmottagande

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina och ett stort antal invånare flyr från kriget för sina liv. Enligt FN:s flyktingorganisation, tisdag förmiddag 15 mars, hade över tre miljoner människor tvingats fly. Den största flyktingströmmen i Europa sedan andra världskriget är ett faktum. EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU som gäller till den 4 mars 2023.

Till Sverige kommer en strid ström av flyktingar och staten har bett kommunerna att ställa upp med boenden. Arbetet, med att iordningställa bostäder för att ta emot de flyktingar som kommer att tilldelas Säffle, pågår för fullt i den kommunala organisationen med att genom samordning av Länsstyrelsen iordningställa ca 70 boendeplatser som Migrationsverket kan anvisa till.

Det är mycket viktigt att statens mottagningssystem används, både för flyktingarnas trygghet, och för att stöd och eventuell vård ska kunna planeras och tillhandahållas på ett bra sätt i hela landet, även så i Säffle. Att på eget bevåg lämna av flyktingar i en kommun utan registrering hos Migrationsverket dessförinnan försvårar möjligheterna att ta emot människor i behov på ett bra sätt.

Erfarenheten från 2015-2016 visar att det är med gemensamma ansträngningar från det offentliga och från civilsamhället som Säffle klarar att ta emot flyktingar på ett bra sätt. Alla som kan och har möjlighet har en viktig roll att fylla.

Kommunen har med anledning av detta skickat inbjudan till samtliga föreningar för en första träff med information och dialog kring läget och det fortsatta gemensamma arbetet med att ta emot de flyktingar som kommer till vår kommun. Mötet kommer ske på tisdag den 2 mars kl. 18 i Stadshuset.

Kommunen fortsätter att bygga upp och organisera sin mottagningskapacitet för fullt. Ivan Stipic har utsetts för att leda det kommunövergripande arbetet inledningsvis med hjälp av Lars Johansson som koordinerar arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad • 2022-03-18