Bild
Kontakt

Föreningar - sök bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar

Nu satsar vi på att ta fram många roliga sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreninglivet i vår kommun.

Säffle kommun planerar för att ordna sommaraktiviteter ihop med föreningslivet. Aktiviteterna ska vara öppna för alla barn och vara gratis att delta på samt coronaanpassade.

Bidraget är till för att ge våra barn och unga stimulans och möjlighet till personlig utveckling. Vi ska kunna träffas, har roligt och utvecklas tillsammans.

På grund av pandemin får hänsyn tas till gällande restriktioner. Ambitionen är att ändå få ihop ett sommarlovsprogram med hjälp av föreningslivet. Uppgifter om dessa aktiviteter kommer sedan att publiceras på kommunens hemsida.

Förutsättningar för att få bidraget:

 • Att aktiviteten är öppen för alla flickor och pojkar i åldern 6-15 år
 • Att den är gratis att delta i
 • Att den främjar integration
 • Att den genomförs så att alla behandlas lika
 • Att den genomförs på ett coronasäkert sätt

Skicka din ansökan till teknik.fritid@saffle.se före 25 maj.
Kontakt
 • Fredrik Eriksson

  Fritidskonsulent

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 30 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-05-07