Bild
Kontakt

Simhallen tömmer stora bassängen för underhåll och garantiarbete

Simhallen tömmer stora bassängen för planerat underhålls- och garantiarbete från och med 3 mars.

Efter slutbesiktningen av Säffles nya simhall fanns ett antal bevakningspunkter och åtgärdspunkter som faller under garanti från leverantör. Dessa ska utföras i samband med den första tömningen av stora bassängen, vilket kommer ske med start 3 mars.

Varför gör vi detta nu?

Med anledning av rådande pandemi är det färre som har tillgång till simhallen, vilket gör att det passar bra i tiden då stängningen av stora bassängen inte drabbar lika många besökare. Det har även tagit tid för underleverantörer att planera åtgärder, men nu finns företagen tillgängliga att utföra arbetet.

Vilka lösningar finns för simklubben och skolverksamhet?

 • Simklubben får tillgång till Åmåls simhall under perioden för den verksamhet de kan bedriva där.
 • Skolan nyttjar omklädningsrummen i simhallen för att kunna sprida ut sina elever mer i samband med idrottsundervisning. Multibassängen kommer fortsatt vara öppen för den simundervisning som är nödvändig för slutbetyg.

Tömningen av stora bassängen startar onsdag 3 mars och åtgärdsarbetet beräknas ta två månader.

Vi ser fram emot när vi kan öppna upp simhallen igen för alla besökare, och hoppas vi kan få en aktiv och rolig höst tillsammans!

Kontakt
 • Viktor Weiberg

  Fritidschef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-03-23