Bild
Kontakt

Nu är det dags att söka vägbidrag

Bidrag enskilda vägar

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2020 ska vara oss tillhanda senast 2021-03-15.

Från och med i år kan ni även ansöka digitalt, från och med 8 febaruari, i vårt bokningssystem Interbook GO, då med förlängt datum till 2021-05-15.

Till ansökan behöver utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning bifogas. Kostnaderna behöver vara styrkta med fakturakopior, alternativt kan vägföreningens revisor intyga uppgifternas riktighet. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet behöver utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

För att ansökan ska vara komplett behöver bankkonto/-giro eller plusgiro anges, samt personnummer eller vägföreningens organisationsnummer.

Blanketter finns på: www.saffle.se Öppnas i nytt fönster. och www.amal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt i receptionerna på Järnvägsgatan 9, Säffle och Norrtull Kyrkogatan 2 , Åmål.

Eventuella frågor om vägbidrag ställs till Anna Ottoson på telefon 0533-68 17 51, eller via e-post: bokning.saffle@saffle.se.
Märk mejlet med Vägbidrag i ämnesraden.

Kontakt
  • Anna Ottosson

    Assistent

    Teknik- och fritidsförvaltningen

    0533-68 17 51

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-02-04