Bild
Kontakt

Ny gång- och cykelväg i Annelund

Gatuenheten bygger ny cykelväg i Annelund

Gatuenheten kommer att bygga en cirka 320 m gång- och cykelväg på Annelundsvägens östra sida från Calvertsgatan till Kyrkmyrsvägen.

Arbetet är ett led i utbyggnaden av gång- och cykelvägar för att skapa bättre trafiksäkerhet för de som går och cyklar och
blir en förlängning av den del som byggdes från Ramvägen till Calvertsgatan 2017.

Arbetet är planerat att starta i senare delen av vecka 23 och beräknas vara klart kring vecka 39.

Senast uppdaterad • 2020-06-08