Kontakt

Första bygglovet vid Brännsvall

I Säffle kommun finns kommunala tomter till salu i följande områden:

Brännsvall, tomter med båtplats inom gångavstånd. Klart för byggnation.

Det är de elva tomterna på den norra delen som är klara för byggnation. Tomterna är på cirka 900 kvadratmeter styck, och kan bebyggas med privatvillor i ett eller två plan. Några av tomterna är även anpassade för suterränghus. Vid köp av tomt inkluderas erbjudande om båtplats inom gångavstånd.

Totalt innehåller Brännsvallsområdet 28 villatomter. Priset för en tomt är 125 000 kronor.

Ladugårdsparken - klart för byggnation

Kommunen arbetar med att hitta exploatörer till området. Området medger byggnation av par-och radhus samt mindre flerbostadshus. Området ligger i anslutning till Knusesunds herrgård. Ny bebyggelse skall anpassas till befintlig herrgårdsmiljö.

Södra sund - För närvarande finns fyra lediga tomter på Södra Sund.

Annelund - I Annelund finns för närvarande sex lediga tomter.

Nysäter, Svanskog, Långserud, Värmlandsbro
Byggklara tomter finns tillgängliga.

Enhetspris på villatomter

Säffle kommun säljer befintliga tomter för permanentboende i småhus, där vatten och avlopp är framdraget och gatan är utbyggd. Detta enhetspris gäller för områdena Säffle Södra Sund, Kyrkmyren, Värmlandsbro, Svanskog och Värmlands Nysäter. Kontakta fastighetsstrateg Pär Lindström för aktuellt pris.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-12-05