Kontakt

Kommunchefen informerar

Här kommer en ny informationsfilm från Säffles kommunchef, Ingemar Rosén!

Kontakt
 • Ingemar Rosén

  Kommundirektör

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 03

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Johan Österman

  Systemförvaltare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 13 27

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-04