Kontakt

Start för EU-projekt, ”Värmlands framtid” – länets samtliga kommuner samverkar för att minska arbetslöshet och utanförskap bland unga

Värmland är i ett utsatt läge. Här råder hög ungdomsarbetslöshet och ett stort antal ungdomar saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan. Denna situation måste ändras.

Projektet Värmlands framtid har beviljats 35 miljoner från Europeiska socialfonden och ska från maj i år till december 2017 stötta cirka 900 av länets ungdomar i åldern 15-24 år.

Målet med projektet är att minska arbetslösheten och utanförskapet bland länets unga. Ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg är prioriterade.

”Det är viktigt att vi alla hjälps åt, ungdomarna är vår gemensamma framtid. De bryr sig inte om myndighetsgränser, därför är det nödvändigt att utveckla samarbetet”, säger Per-Inge Lidén, kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstads kommun.
Projektet är unikt i sitt slag då länets alla sexton kommuner deltar som egna delprojekt med Karlstads kommun som projektägare. Det handlar om att lokalt förstärka redan fungerande insatser och beprövade metoder.

”Projektet bygger på en ettårig kartläggning. Styrkan ligger i att alla kommuners delprojekt utgår från sina egna förutsättningar och förstärker det som redan fungerar”, säger Jennie Fröling, projektkoordinator, Karlstads kommun.

”Det kommer att bli ett detektivarbete för att hitta en del av ungdomarna. Många som gått ur gymnasiet vet inte ens om att de saknar fullständiga betyg, vilket försvårar fortsatta studier. Var fjärde elev som går ut gymnasiet saknar fullständiga betyg”, säger Mårten Axnér, rektor och delprojektledare, Storfors kommun.

Deltar i projektet gör även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Samordningsförbunden i Värmland.

 • För mer information kontakta:
 • Per-Inge Lidén, kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstads kommun.
  Telefon: 070- 001 82 71.
 • Mårten Axnér: rektor och delprojektledare, Storfors kommun.
  Telefon: 0550-652 08.

Här hittar du faktablad om projektet , 577 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Sanna Bertilsson

  Arbetsmarknadschef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533 - 68 10 30

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-09