Kontakt

Därför överklagar Säffle kommun strandskyddsbeslutet

Tisdag 16 december beslutade Länsstyrelsen i Värmland om utvidgat strandskydd i samtliga av Värmlands kommuner. För Säffle kommun innebär beslutet bland annat att strandskyddet på 31 sjöar reduceras från dagens nivå på 150 meter till det generella strandskyddet på 100m som är den lägsta möjliga nivån.

Däremot får sjöar, som spelar en nyckelroll i kommunens utveckling, så som nästintill hela Vänerkusten på Värmlandsnäs samt Aspen, Gillbergasjön, Summeln och Sjönsjö ett utökat strandskydd från dagens 150 eller 200meter till 300 meter. Det är skälet till varför Säffle kommun kommer att överklaga Länsstyrelsens beslut.

- Mycket positivt har hänt jämfört med det första förslaget, men fortfarande lägger Länsstyrelsens förslag en död hand över utveckling i vår kommun eftersom det förhindrar byggnation, boende och företagande vid våra mest attraktiva lägen. Länsstyrelsen ger heller inga tydliga skäl för varför ett utökat strandskydd behövs just på dessa lägen utan motiven är svepande och generella. Vi anser att om man ska göra så stora ingrepp i våra möjligheter till tillväxt och utveckling så måste det finnas goda och tydliga skäl för det, säger kommunalråd Dag Rogne.

I sin överklagan skriver Säffle kommun att Länsstyrelsen för huvuddelen av de beslutade sjöarna och vattendragen brister i att påvisa att det generella strandskyddet inte räcker för att säkerställa syftet med strandskyddet. Säffle kommun anser därför att utvidgat strandskydd har beslutats utan att motiv till utvidgning föreligger idag eller på lång sikt och yrkar att ”Föreslagna utvidgningar på strandskydd över 100 meter som saknar tydlig motivering för att säkerställa strandskyddets syften ska upphävas”.

 

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-11-22