Kontakt

Liten insats har gett stor effekt!

Tre förskolor fick vara försökskaniner i ett energisparprojekt som pågår inom Säffle kommun. Resultaten är över all förväntan.

Säffle kommunkoncern har som mål att minska energianvändningen för sina fastigheter med 21 % till december 2014 jämfört med 2009, både av miljöskäl och av ekonomiska skäl. Till år 2020 vill man att energianvändningen ska ha minskat med minst 36 %.
- Vi har sett att målen som har satts är väldigt ambitiösa. Vi är inte där än, men förskolorna i testprojektet har ju verkligen visat att det går om man går in för det, säger miljöstrateg Lars-Anders Sjögren.

För att öka motivationen att spara el kommer verksamheterna att erbjudas att de pengar som man kan spara på minskat elförbrukning istället ska sättas in på verksamhetens konto så att det kommer barn och personal till godo. Tre förskolor har sedan mars månad fått prova på detta och resultaten har så långt varit imponerande. Samtliga förskolor har de tre första månaderna sänkt sin energiförbrukning med 20-27% jämfört med samma period i fjol. På Förskolan Solkatten är förändringen störst. Här har el-förbrukningen under maj månad gått från drygt 1400 kWh till strax över 1000 kWh.

- Den största åtgärden är att vi har mindre belysning på nu än tidigare och är noga med att bara köra fulla diskmaskiner. Sedan är man mer medveten om att dra ut sladdar och att saker inte ska stå på stand by, säger Åsa Fryxell på Solkatten.

I övrigt kommer inte personalen på att de har gjort så mycket och är själva lite förvånade över den stora skillnaden.
- Man är ju generellt mer medveten. Det kanske är det. Och det har jag ju blivit hemma också på grund av detta, säger Anita Engdahl.

På de tre första månaderna har Solkatten sparat ihop ca 3000 kr som kommer att återföras till verksamheten som följd av energibesparingen. Lyckas de behålla de goda resultaten ut året kommer summan att växa.

Förskolorna som valdes ut som försökskaniner är Annelund, Pluto och Solkatten. Detta eftersom dessa förskolor har el-oberoende uppvärmning vilket gör det lättare att mäta effekten av energisparåtgärder. Ambitionen är att fler enheter ska kopplas på med tiden.

Kontakt
 • Lizmarie Edman

  Intendent förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 74

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Lars-Anders Sjögren

  Miljöstrateg

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 36 76

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-26