Kontakt

Vikingacentret får lekparksskeppet Lillglad

På Värmlands vikingacenter läggs nu sista handen på lekparksskeppet Lillglad som invigs officiellt på familjedagen i Nysäter 14 juni. Båten är ett samarbetsprojekt mellan Säffle kommun, föreningen Vikingaleden och lokala krafter i Nysäter.

Hösten 2013 fick Vikingacentret besök av kommunen. Det hade funnits önskemål om lekutrustning och nu fanns det pengar på ett projekt med mötesplatser längs Säffle kanal som tema.
- I Nysäter var det beslutat att det skulle sättas upp husbilsstolpar för ca 20 platser och en väntbrygga för båtar som färdas från Arvika till Säffle. Utöver det fanns det mötesplatspengar kvar som skulle räcka till en lekparksbåt, men inte till markarbete och montering. Vikingacentret fick därför frågan om de tillsammans med lokala krafter ville ta på sig dessa uppgifter. Det ville de, säger Synnöve Tyridal, informatör på Säffle kommun.

Föreningen har dessutom fått god hjälp av Herrgårdsgymnasiet som har tagit ett stort ansvar tillsammans med eldsjälar från centret. Lokala företagare har hjälpt till med material och ett tiotal Nysätersbor har hjälpt till med monteringen.
- Även konstnaren och skaparen av skeppet Lasse Jonsson har bjudit till och lagt mer tid på projektet än det som var överenskommit, för inte att snacka om Vikingacentrets Nagib Hasanbegovic som lagt otroligt mycket tid på detta, säger Synnöve Tyridal.

Att så mycket har hängt på frivillig insats gör att det blir en rond två där man kommer att ägna sig mer åt kringmiljön.
- Att få båten på plats och lekklar var det vi hade kapacitet till nu. Enligt plan ska det även bli en sarg av stockar och stenar runt båten liknande den som finns i Kanalparken, men det får komma senare. Nu kommer turistsäsongen för centret med familjedagar och Vikingating med mera, så etapp två får vänta lite, säger Synnöve Tyridal.

En unik och närproducerad lekpark

Drakhuvudet är i likhet med resten av båten producerat i sin helhet i Fengerfors, Åmål.

Båten som nu monteras i Nysäter är den ende i sitt slag och har skapats av företaget 3D form i Fengerfors som också gjort lekparken i Kanalparken.
-Båten har helt skapats för miljön kring Vikingacentret. Formen är inspirerad av båttypen i Kanalparken, men den har fått ny utformning och unika detaljer som drakhuvud och sköldar längs sidorna för att passa vikingatemat, säger Lasse Jonsson.

Namnet Lillglad har lekskeppet fått efter centrets riktiga Vikingskepp med namnet Glad. Även det byggt på frivillig tid av lokala krafter och numera en av centrets mest populära attraktioner.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-26