Kontakt

Säffle näringslivsråd i workshop

Torsdagen den 5 juni möttes representanter från Säffle näringslivsråd för att genom ett deltagaraktivt möte, en så kallad framtidsverkstad, jobba fram underlag som ska användas till att göra ett näringslivsprogram, det vill säga en handlingsplan för näringslivsarbetet de kommande 3-5 åren. Genom att brainstorma fritt kring de förbättringsområden och framgångsfaktorer som finns idag kom man fram till flera proioriterade områden att arbeta med.

Näringslivsenheten kommer att sammanställa underlaget och arbeta fram ett förslag till handlingsplan för näringslivsutvecklingen i Säffle.

-Kreativt och nyttigt att möta representanter från olika branscher för att få nya perspektiv, löd ett av omdömena från deltagarna.

I Säffle näringslivsråd ingår representanter från alla företagsgrupperingar, banker, arbetsförmedling samt politiker och tjänstemän i kommunen. Rådet arbetar utifrån en handlingsplan med utvecklingsfrågor i Säffle kommun.

Senast uppdaterad • 2019-11-26