Kontakt

Båthus, del av Säffle 6:18

Nytt område har nu planlagts för båthus med plats för cirka 35 båtar.

Planområdet ligger i den södra delen av Säffle stad, på västra sidan av Byälven och söder om Säffles reningsverk.


Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 19 november 2013 att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 18 december 2013

Här ser du en planbeskrivning över området , 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Här finns en plankarta över området , 391.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
  • Peter Pettersson

    Förvaltningschef

    Miljö- och byggförvaltningen

    0533-68 17 74

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-27