Kontakt

Första spadtaget på Nysäters skola

 

Onsdag 6 november firades att det var klart för första spadtaget på Nysäters skola! Skolan och förskolan i Nysäter är idag fördelade på tre olika byggnader mer eller mindre anpassade till skolverksamhet. Ny byggs den som kallas "nya" skolan ut- och om så att alla förskolebarn och elever får tillgång till de bästa lokalerna.

Skolan byggs till med en huskropp på c:a 200 kvm. Förskolan flyttar in med två avdelningar i den nybyggda delen och i nuvarande träslöjd.

Tillagningsköket flyttar till Enegården och ett mottagningskök för att slussa ut mat till förskola och fritids byggs i en del av befi ntlig träslöjd. Skolbarnen kommer att gå till Enegården för lunch.
Träslöjden flyttar till fritids nuvarande lokaler och i dagens kök o matsal blir det kombinerade lokaler för fritids, bild, textilslöjd och hemkunskap. Idrotten behålls med några mindre kompletteringar.

Korta fakta:

När händer det? Första spadtag 6/11 2013. Klart och inflyttat till skolstart 2014
Vad kostar det? Investering 15 milj kr, Underhållsåtgärder 2,1 milj kr

Vad ska göras? Klassrummen behålls i stort sett som idag men alla ytskikt renoveras. Skoldelen kommer att kompletteras med tre stycken entréer/kapprum om vardera c:a 15 kvm. Korridoren utanför klassrummen blir därigenom fri från blöta kläder och kan användas till pedagogisk verksamhet. Tillgänglighet för rörelsehindrade och synskadade ses över, vilket bland annat betyder komplettering med toaletter för rörelsehindrade och färgsättning med hänsyn till behov av kontrasterande ytor. Utvändiga ytor kommer att ordnas så det blir säkert att hämta och lämna barn. Hållplatser för skolbussar ordnas längs gatan och förskolan får en inhägnad gård för utomhuslek.

Kontakt
 • Säfflebostäder AB

  Expeditionen Säfflebostäder AB

  Säfflebostäder AB

  Kundtjänst: 0533-68 17 00 (telefontid mån och fre: kl. 08:00-09:00, 09:30-12:00, tis-tors: kl. 08:00-09:00, 09:30-12:00, 13:00-14:30)
  Uthyrning: 0533-68 17 07 (telefontid kl. 08:00-09:00, 09:30-12:00)
  Fastighets- och störningsjour: 054-83 06 70 (efter kontorstid)

  Hamngatan 4 B, Säffle

  Besökstider
  Tisdag-torsdag 13:00-15:00
  Lunchstängt 12:00-13:00
  Övriga tider enbart tidsbokning

Senast uppdaterad • 2021-01-11