Kontakt

Säffle klättrar i årets näringslivsranking

Säffles företagare är genomgående mer nöjda med sin kommun än snittet av företagare i landet.

Det visar årets undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner som genomförs av Svenskt näringsliv. Sammanlagt är resultatet för Säffle mer positivt 2012 än 2011 och kommunen klättrar därmed 29 platser på rankingen till plats 129.

Svenskt näringslivs kommunranking baserar sig dels på en enkätundersökning bland företagare i respektive kommuner, dels på redovisningssiffror som kommunerna lämnar in bland annat till Statistiska centralbyrån.

Mer positiva än genomsnittet

Av enkätundersökningen kan man se att Säffles företagare genomgående är mer nöjda med sina relationer med kommunen än genomsnittet av företagare i landet. Både när det kommer till kommunens service till företagen, tillämpning av lagar och regler, kommunpolitikernas attityder till företagande och kommunala tjänstemäns attityder till företagande har Säffle legat stabilt över snittet i Sverige sedan undersökningen började genomföras år 2000. På de flesta av dessa punkter förbättrar också Säffle sin placering på rankingen 2012 jämfört med föregående år.

- Det är en stark målsättning för oss att ha en god relation och dialog med näringslivet, så det är klart vi uppskattar att få en positiv återkoppling från företagen, säger näringslivsutvecklare Pia Proper.

Positiv trend för konkurrens och tele- och IT

Några punkter där Säffle visar klar förbättring över tid är i bland annat i frågan om kommunens konkurrens med företagen. Där visar företagens betyg på Säffle en klart positiv trend, något som även gäller för riksgenomsnittet. När det kommer till tele- och IT-nät gör Säffle en mycket positiv resa 2008 där företagarnas enkätbetyg går från att ligga klart under till komfortabelt över riksgenomsnittet där vi även hamnar i enkäten för 2012.

Det som däremot visar en negativ trend är företagarnas bedömning av skolans attityder till företagande. För första gång 2012 hamnar Säffles betyg här strax under riksgenomsnittet efter att ha legat högt över under många år.

- Just det är egentligen lite konstigt med tanke på det omfattande samarbetet som finns mellan skolan och näringslivet både vid gymnasiet, men också genom satsningen på teknik och naturvetenskap som sker i Säffle hela vägen från förskola till sista år på gymnasiet, säger Pia Proper.

Förbättringar på andelen privata arbetsplatser och nyföretagsamhet

När det kommer till de fasta faktorerna som inte har med enkätundersökningen att göra hittar vi Säffles mindre starka områden. På punkterna andel förvärvsarbetande (personer i jobb mao) och marknadsförsörjning ligger Säffle stabilt något under genomsnittet. Det samma gäller för andelen nyföretagsamma, andelen privata arbetsplatser (företagande), och konkurrens mot företagen. På de tre senaste gör dock både Säffle och riket i övrigt en positiv resa i perioden 2000-2012.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-09