Bild
Kontakt

Tillstånd och regler för allmän plats

För all användning av offentlig plats krävs polistillstånd. En allmän plats kan vara gator, vägar, cykelvägar, parker, torg eller andra platser.

Om en plats redovisas som allmän plats i detaljplan är det en offentlig plats. Exempel på användning av offentlig plats där polistillstånd krävs är:

 • Uteserveringar
 • Trottoarpratare
 • Affischering
 • Byggnadsställningar
 • Containrar
 • Offentliga tillställningar
 • Allmänna sammankomster

Vad är en offentlig tillställning?

Offentlig tillställning är enligt ordningslagen en tillställning som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Exempel på offentliga tillställningar kan marknader, tivoli och stadsfester.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats - polisen.se

Vad är en allmän sammankomst?

Allmän sammankomst är en sammankomst som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Exempel på allmänna sammankomster kan vara demonstrationer, konserter, och sammankomster för religionsutövning.

Sök tillstånd för allmän sammankomst - polisen.se

Regler kring användande av offentlig plats

För att få använda en offentlig plats ska du ha tillstånd hos polismyndigheten. Ansökningsblankett finns att hämta på polisstationen eller på Polisens hemsida. Kommunen fungerar som remissinstans åt polismyndigheten och skriver ett yttrande på din ansökan. Om din verksamhet kommer att beröra gång- eller biltrafik krävs det en godkänd trafikanordningsplan eller så kallad TA-plan.

Ordningslag, 1993:1617

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, 3 kap. 1§. Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas, 3 kap. 2§.

Om du ansöker om en trafikanordningsplan behöver du vid din första ansökan registrera ett användarkonto.

Ansök om en trafikanordningsplan
Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

 • Daniel Günther

  Trafikingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 47

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-17