Bild
Kontakt

Tillstånd för att driva förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer kan yrkesmässigt driva förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Det krävs tillstånd från kommunen och i vissa fall från Skolinspektionen.

Den som vill starta förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver ansöka om ett godkännande hos kommunen om man vill få kommunala bidrag.

Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Ansökan till kommunens barn- och utbildningsnämnd om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Läs mer på barn- och utbildningsförvaltningens sida för att få information om vad som krävs för att ansöka om att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, samt länkar till e-tjänster och blanketter.

Barn- och utbilningsförvaltningens informationssida

Ansökan till kommunens miljö- och byggförvaltning

Förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter. Det är kommunens miljö- och byggförvaltning som har tillsynsplikt. Den som vill driva en förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska göra en ansökan till kommunens miljö- och byggförvaltning. Detta ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Miljö- och byggförvaltningen ska förutom att ta emot ansökan, också kontrollera att verksamheten följer miljöbalkens krav.

Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2022-11-30