Bild
Kontakt

Tillstånd för att driva förskola, skola eller fritidshem

Bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer kan yrkesmässigt driva förskola, skola eller fritidshem. Det krävs tillstånd från kommunen och i vissa fall från Skolinspektionen.

Den som vill starta förskoleverksamhet eller skola behöver ansöka om ett godkännande hos kommunen om man vill få kommunala bidrag.

Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Ansökan till kommunens barn- och utbildningsnämnd om godkännande att bedriva fristående förskola

Läs mer på barn- och utbildningsförvaltningens sida för att få information om vad som krävs för att ansöka om att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem, samt länkar till e-tjänster och blanketter.

Barn- och utbilningsförvaltningens informationssida

Ansökan till kommunens miljö- och byggförvaltning

Förskolor, fritidshem och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter. Det är kommunens miljö- och byggförvaltning som har tillsynsplikt. Den som vill driva en förskola, skola och fritidshem ska göra en ansökan till kommunens miljö- och byggförvaltning. Detta ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Miljö- och byggförvaltningen ska förutom att ta emot ansökan, också kontrollera att verksamheten följer miljöbalkens krav.

Ansökan hos Skolinspektionen

För att starta verksamheten inom skola behöver du ansöka om att bli huvudman. Denna ansökan skickas till Skolinspektionen, och bedöms utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar och regler för den aktuella utbildningen. Prövningen görs för att säkerställa att alla barn får en likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Söka tillstånd hos Skolinspektionen
Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-03-22