Bild
Kontakt

Brandfarliga och explosiva varor

För hantering av brandfarliga varor krävs tillstånd om hanteringen överstiger vissa mängder. Tillståndet beviljas alltid av räddningstjänsten i kommunen. För hantering och import av explosiva varor krävs generellt tillstånd.

Tillstånd beviljas av:

 • Räddningsverket om det är fråga om tillverkning av explosiva varor eller därmed jämställt förfarande.
 • Polismyndigheten i fråga om hantering eller import som inte har samband med tillverkning.

I fråga om handladdning (tillverkning av ammunition utan automatiska hjälpmedel) gäller vissa särskilda regler.

Tillståndet till hantering av explosiva varor bör inte förväxlas med tillstånd till sprängning eller användning av pyrotekniska varor, som beviljas av polismyndigheten enligt ordningslagen.

Behörighet för sprängare, så kallat sprängkort, regleras i arbetsmiljölagen och den som har frågor om detta bör vända sig till Arbetsmiljöverket.

Överföringstillstånd

Man kan också behöva söka så kallat överföringstillstånd hos Räddningsverket om man ska ta emot en sändning av explosiva varor från annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller inom Sverige.

Blanketter

Här hittar du de ansökningsblanketter som ska skickas till Räddningstjänsten.

 

Förordningen om brandfarliga och explosiva varor
Kontakt
 • Magnus Hernerud

  Platschef Räddningstjänsten Säffle

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 22

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-12