Projektledare och coacher i Niv-projektet

Helena Stor Hansson, Caroline Fröling, Maria Eriksson, Åse Granfeldt, Maria Svenhage och Pia Proper arbetar i Niv-projektet

Kontakt

Projekt ger företag stöd i deras utvecklingsarbete

Det är genom projektet Nyindustrialisering i Värmland- med hållbarhet som drivkraft som företag kostnadsfritt kan ta del av coachning, workshops och kompetensutvecklande aktiviteter som bidrar till att öka personalens kompetens och företagets konkurrenskraft.

Flera branscher i Värmland upplever att det är svårt att hitta personal som har rätt komptens, och detta är något som hindrar företagen från att tacka ja till nya order och expandera.

- Vi ser att kompetensförsörjningen är ett av företagens främsta tillväxthinder, så för oss är det självklart att jobba med frågan. I det här projektet har vi möjlighet att jobba väldigt konkret och direkt med att stötta företagen, bland annat genom att erbjuda coachningsinsatser inom flera områden, säger Maria Eriksson, projektledare.

Fyra coacher med spetskompetens

Inom projektet finns coacher med spetskompetens inom affärsutveckling, strategi, ledning, ekologisk och social hållbarhet och digital synlighet. Företagen som hittills har tagit del av
projektets aktiviteter är nöjda.

- Genom coacherna i projektet har vi inte bara fått hjälp, utan också inspiration och vägledning. Deras expertis och engagemang har varit till stor hjälp för att lyfta specifika utvecklingsområden inom vår verksamhet. Genom deras stöd har vi fått en fördjupad förståelse för hur vi kan integrera hållbarhet i våra processer och har erbjudits strategisk rådgivning och skräddarsydda lösningar för att möta våra specifika behov, säger Emma Olsson, Säffle och Långseruds
Ekonomitjänst.

Kompetensutveckling via Industricenter

De deltagande företagen kan ta del av kompetensutveckling inom allt från ritningsläsning till att köra truck.
- Vi har tidigare utbildat internt vilket kräver stora resurser. Tack vare projektet har vi kunnat bibehålla en hög effektivitet samtidigt som vi med små medel är med och styr insatserna i detalj tillsammas med projektet, säger Lars Hartman, Säffle verkstadsbolag.

Projektfakta

Projektnamn: Nyindustrialisering med hållbarhet som drivkraft.
Projekttid: 20230201-20260131.
Medverkande kommuner: Säffle (projektägare), Grums, Filipstad, Storfors.
Finansiärer: Europeiska Sociala Utvecklingsfonden (ESF), Region Värmland, Grums kommun, Filipstads kommun, Storfors kommun, Säffle kommun.
Mål: Fler individer som stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och tillväxt med hållbarhet
som drivkraft i små- och medelstora företag.
Målgrupp: Yrkesverksamma i små och medelstora företag i allmänhet och industriföretag i synnerhet.

Läs mer om projektet här
Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-22