Bild
Kontakt

Aktuella regler för servering av mat från 1 juli

Trängsel mellan människor i till exempel köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. 1 juli 2021 kom delvis nya regler.

Här har vi samlat frågor och svar om vad denna lag innebär:

Vilka berörs av lagen?

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, foodtrucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Vad ska restaurangen/verksamheten göra för att minska risken för smittspridning?

Restauranger, barer, caféer och andra serveringsställen ska exempelvis:

 • Se till att besökare äter och dricker sittandes vid bord.
 • Ha rutiner för att göra risken för smittspridning bland besökare så liten som möjligt.
 • Hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer.
 • Ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning

Vilka ytor på serveringsstället omfattas av lagen?

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande. Lagen gäller även uteserveringar.

Får det bara sitta åtta personer vid ett bord?

Ja och nej. Begränsningen för antal personer i ett och samma sällskap utomhus tas bort helt men maxantal personer i ett sällskap inomhus är att högst 8 personer får sitta tillsammans. Det är viktigt att möblering sker så att gästerna kan ta sig till sitt bord utan att riskera att trängas med andra gäster samt att det är minst en meter mellan varje bord/sällskap.

Får man servera buffé?

Det är inte förbjudet att servera buffé men restaurangen/verksamheten måste se till att det inte blir trängsel. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Förtäringen skall ske sittande och detta skall vara minst en meters avstånd mellan olika sällskap.

Får besökare hämta sin egen mat istället för att personal bär ut den?

Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Förtäringen skall ske sittande och detta skall vara minst en meters avstånd mellan olika sällskap.

Måste hämtmat hanteras på ett särskilt sätt?

Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Hur länge får restaurangen ha öppet?

De begränsningar för öppettider som varit för serveringsställen upphör helt att gälla. Öppettider regleras fortsättningsvis enbart enligt de regler som normalt gäller.

Vad gäller för serveringsställen med musikuppträdande inomhus?

Om man som servering har musikuppträdande inomhus med anvisade sittplatser måste sällskap kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 300 personer.

Om man som servering har musikuppträdande inomhus utan anvisade sittplatser får det vara max 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock alltid minst 8 och max 50 personer.

Vad gäller för serveringsställen med musikuppträdande utomhus?

Om man som servering har musikuppträdande utomhus med anvisade sittplatser måste sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 3000 personer.

Om man som servering har musikuppträdande utomhus utan anvisade sittplatser får det vara 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock max 600 personer.

Vad händer om restaurangen/verksamheten inte uppfyller kraven?

Lagen innebär att Säffle kommun ansvarar för tillsynen av serveringsställen som restauranger, barer och kaféer. Vi har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte uppfyller kraven.

Kontrollerar kommunen att restauranger följer lagen?

Ja, miljö- och byggförvaltningen gör särskilda kontroller för att se så att restauranger följer lagen.

Var vänder jag mig om jag vill anmäla trängsel på en servering?

Om du har upplevt trängsel på en servering kan du mejla till miljo.bygg@saffle.se. Ange vilka problem du har observerat, plats, datum och tid. Det är bra om du är så specifik som möjligt.

Vad har restaurangägare för ansvar för ytan utanför/i anslutning till restaurangen?

Restaurangägarens ansvarar för att motverka trängseln inne i restaurangen och trängsel i kön in till restaurangen om serveringsstället disponerar över marken. Människor som vistas utanför krogarna utan att stå i kö omfattas inte av restaurangägarens ansvar, utan här gäller det personliga ansvaret att förhindra smittspridning, det vill säga att hålla avstånd till varandra. Men lagen om ordningsvakter gäller också, där är det verksamhetens ansvar att det inte uppstår störningar i anslutning till verksamheten, exempelvis i slutet av en längre kö eller bråk mellan restauranggäster på andra sidan gatan.

Hur länge gäller lagen?

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är bestämd att gälla till 1 oktober 2021 men regeringen har nu föreslagit att lagen ska fortsätta att gälla till den 31 januari

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-07-05