Bild
Kontakt

Näringslivsprojekt

Vi driver och deltar i en rad olika projekt för att utveckla näringslivet i Säffle Kommun. Här kan du läsa mer om dessa projekt.

Vi driver flera projekt själva, dessa finansieras av bland annat Europeiska regionalfonden, Leader, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Utöver detta medverkar kommunen, och därigenom vårt näringsliv i flera projekt som drivs av andra aktörer.

Folkhälsa

Föreningsliv och folkhälsa i praktiken
Integrationskompassen i Säffle

Kompetensutveckling

Nyindustrialisering med hållbarhet som drivkraft

Hållbarhet

Hållbart fiske i Säffle
Hållbart föreningsliv i praktiken - HiP

Platsutveckling

ABC - Across Border Collaboration
Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-08