Bild
Kontakt

Näringslivsenhetens arbete

Näringslivsenheten arbetar för att stötta och stärka näringslivet och för att främja centrum-, destinations- och platsvarumärkesutvecklingen i kommunen.

Näringslivsenheten finns i huvudsak på Forskningen, Forskningsvägen 1 i Säffle. Turistbyråverksamheten är också en del av enheten.

Inriktningen på arbetet styrs av Säffle kommuns näringslivsprogram 2020-2024.

Enheten erbjuder rådgivning inom flera olika områden så som starta eget, finansiering, digital marknadsföring, säljutveckling, och kompetensutveckling. Läs mer här!

Genom kommunens etableringsgrupp verkar näringslivsenheten för en god framförhållning i detaljplanearbetet. Vi har också en ett sökbart register över ledig mark och lediga lokaler, där fastighetsägare kostnadsfritt kan marknadsföra sina lokaler.

Här finns lokalregistret!

Näringslivsenheten verkar för att fånga upp näringslivets kompetensutvecklingsbehov och arrangerar korta kurser på näringslivets förfrågan. Läs mer här!

Enheten har tillsammans med föreningar och företag tagit fram utvecklings- och handlingsplaner för fyra mikrodestinationer i Säffle kommun. Turisinformationen är också en del av enhetens arbete.

Enheten arbetar långsiktigt och metodisk med att stärka och sprida platsvarumärket Säffle. Detta görs bland annat genom marknadsföringsmaterial för nya etableringar och besökare, sociala medier och film som verktyg.

Näringslivsenheten jobbar med centrumutveckling bland annat genom att driva ett fastighetsägarnätverk.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-06-17