Bild
Kontakt

Vår verksamhet

Nedan kan du läsa om vad vi gör och om våra olika projekt inom Arbetsmarknadsenheten.

Vad är kommunala tidbegränsade anställningar?

Kommunala tidsbegränsade anställningar riktar sig till dig som är mellan 20 – 29 år och är inskriven på arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. Arbetsmarkansenheten hittar lämpliga platser som kan garantera handledning. Dessa platser finns inom de kommunala verksamheterna där Arbetsmarknadsenheten står för arbetsgivaransvaret.

Syfte

Denna typ av anställning har som syfte att fungera som en språngbräda vidare ut i arbetslivet. Under anställningen kommer individen att erbjudas olika insatser, detta för att ge individen nya verktyg för att ta sig vidare i arbetslivet eller studier.

Vad är feriepraktik?

Säffle kommun anställer varje år ungdomar för feriepraktik runt om i kommunen. Ansökningslänken publiceras på sidan saffle.se varje vår.

Vi kan inte garantera att alla får feriepraktik i Säffle kommun så vi rekommenderar alla ungdomar att också söka andra valmöjligheter för att säkra sig ett sommarjobb.

Tips när du söker sommarjobb:

 • Börja ta kontakt med arbetsplatser redan nu, vänta inte för då har någon annan hunnit före.
 • Skriv ihop ett personligt brev om vem du är. Har du ett CV så är det bra att bifoga i mail eller ta med vid personliga möten.
 • Ring eller besök arbetsplatsen personligen (rekommenderas) för att få kontakt med potentiella arbetsgivare för att höra dig för om sommarjobb. Det är du som söker sommarjobb

Ansökan för sommaren 2020 har öppnat. Läs mer här och ansök.

Som förening kan du söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen står då för en del av lönen under en period. Lönebidraget är till för att kompensera för de anpassningar som kan behöva göras på arbetsplatsen. Läs mer om lönebidrag på arbetsförmedlingens hemsida.

Till arbetsförmedlingens information om lönebidrag

Idag har många arbetssökande och arbetsgivare rätt att via arbetsförmedlingens, ansöka om subventioner vid anställning.
På arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om förutsättningarna.

Till arbetsförmedlingens information om subventioner

Yrkesspår

Arbetsmarkandsenheten och Säffle lärcenter arbetar med olika yrkesspår och andra utbildningsvägar med kompetensförsörjningsbehovet i fokus för våra kommuninvånare och arbetsgivare. Vilka yrkesspår som pågår styrs av vilket behov som finns på arbetsmarkanden både inom kommunen och hos våra privata företag. Nya spår och utbildningsvägar skapas allt eftersom behov uppstår.

Våra projekt

Kontakt
 • Arbetsmarknadsenheten

  0533-68 30 20

  Forskningsvägen 1

  Öppettider
  Måndag 09.00-12.00, 13.00-15.00
  Tisdag 09.00-12.00, 13.00-15.00
  Torsdag 09.00-12.00, 13.00-15.00
  Fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

Senast uppdaterad • 2023-02-14