Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar med statliga och kommunala arbetsmarknadsfrågor i nära samverkan med kommunala enheter, arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningar.

Arbetsmarknadsenheten är flexibel och utvecklar verksamheten utifrån olika målgrupper och behov. Man arbetar målmedvetet med individen i centrum för att skapa förutsättningar för denne att närma sig den reguljära arbetsmarknaden, påbörja utbildning, starta företag eller annan alternativ arbetsmarknad.

Samtidigt samordnas praktikplatser och olika anställningar administreras, samt informeras andra enheter om hur de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fungerar.

I Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ingår även Fordonscentralen och vaktmästeri.

Arbetsmarknadschef:
Sanna Bertilsson
0533 68 10 30
Sanna.bertilsson@saffle.se

Arbetsmarknadsfrågor:
Jonas Schützer Larsson
0533 68 10 31
Jonas.s.larsson@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent: 
Nina Andersson
0533 68 10 34
nina.andersson3@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent/samordare feriepraktik:
Daniel Thunberg
0533 68 10 36
daniel.thunberg@saffle.se

Projektledare Värmlandsmodellen:
Petra Andersson
0533 68 10 37
Petra.andersson@saffle.se

Arbetsmarknadskonsulent ungdomar/samordnare feriepraktik:
Evelina Öström
0533 68 10 46
Evelina.ostrom@saffle.se

Projektledare Värmlands framtid:
Yvonne Mattsson
0533 68 30 37
yvonne.mattsson@saffle.se

Ansvarig Fordonscentralen:
Robert Högsähf
0533 68 10 32
Robert.hogsahf@saffle.se

Ansvarig Handtaget:
Fredrik Svedenvik
0533 68 36 32
Fredrik.svedenvik@saffle.se

Ansvarig Handtaget:
Bengt Mattsson
0533 68 10 35
Bengt.mattsson@saffle.se

Vaktmästeri:
Christian Sastre
0533 68 36 98
Christian.sastre@saffle.se

Vaktmästeri/kopiering:
Tony Gabrieli
0533 68 36 97
Tony.gabrieli@saffle.se

Sidan uppdaterad den 18 maj 2017

Lämna synpunkt på sidan