Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Avfallshantering och återvinning / Farligt avfall och grovavfall

Farligt avfall och grovavfall


Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som inte skall slängas i soppåsen eller spolas ner i avloppet. Exempel på denna typ av avfall är färg, lim, läkemedel, batterier, oljerester och lågenergilampor.

Ditt farliga avfall kan du lämna på Östby Miljöstation. Det är viktigt att resterna lämnas i sin originalförpackning så att avfallet kan sorteras av personalen på rätt sätt. 


Inlämningsställen för farligt avfall:

 


Grovavfall

Grovavfall från hushåll är sådant avfall som inte kan eller bör läggas i det gröna kärlet eller i säcken. Det kan t ex vara stora saker som cyklar och madrasser eller material som inte är brännbara, t ex porslins- och glasföremål.


Här kan du som hushållsabonnent lämna ditt grovavfall gratis:

- Återvinningscentralen på Östby miljöstation

(Avgifter enligt fastställd taxa tas ut för verksamhetsavfall och vissa specifika avfallsslag.)

- Vid någon av de kampanjer som hålls vår respektive höst (en på landsbygden och en i tätorten). Kampanjerna annonseras i press och på kommunens hemsida.

Sidan uppdaterad den 6 mars 2015

Lämna synpunkt på sidan