Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / FÖP Säffle stad

Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad

SAMRÅD

Säffle kommun har arbetat fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.

En FÖP är ett strategiskt dokument och en del i kommunens utvecklingsplanering. Fördjupningen hanterar och gör avvägningar mellan allmänna intressen och är vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark och vattenområden.

Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget inför det fortsatta arbetet. Efter samrådstiden kommer planförslaget att bearbetas och ställas ut innan planen antas av kommunfullmäktige.

Tyck till!

Alla handlingar till förslaget finns till höger under Planhandlingar. Förslaget finns även utställt under tiden 27 december 2016 – 28 februari 2017 på följande platser:

  • Miljö och bygg, Järnvägsgatan 9
    öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30
  • Biblioteket, Kanaltorget 3
    öppet måndagar 10.00-19.00, tisdag-torsdag 10.00-18.00,
    fredagar 10.00-16.00 och lördagar 10.00-13.00.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 28 februari 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 15 februari 2017

Lämna synpunkt på sidan