Välkommen till Höglundaskolan

Höglundaskolan är en F-9 skola med ca 400 elever. Här finns tre fritidshem med 90 barn; Stjärnan Solen och Månen. Till skolan hör även språkskolan Galaxen med två förberedelseklasser för elever från år 1 - 6 med svenska som andraspråk.

På Höglundaskolan jobbar vi aktivt med värdegrundsarbete och projekt som exempelvis Natur och teknik för alla. Skolan strävar efter att ge eleverna en trygg och lugn arbetsmiljö. 

Skolan strävar också efter att samverka med kommunens föreningar och företag.I skolans närområde finns två fotbollsplaner, skolskog, elljusspår, ishall och en pulkabacke.

Skolavslutning 2015

Information om skolavslutning för åk 9 2015

Skolavslutning för Höglunda / Lugnadal låg och mellanstadiet genomförs fredag 12/6 i Säffle kyrka enligt följande 

  • Höglunda åk 1-3 (Kuben) kl. 8.00 – 8.45
  • Lugnadal kl. 9.00 – 9.45
  • Höglunda åk 4-6 (Månen) kl. 11.00 – 11.45
Föräldrar erbjuds möjlighet att deltaga i mån av plats.
Du är här: Start / Barn&utbildning / Grundskola / Skolor i Säffle kommun / Höglundaskolan

Aktuellt

Natur och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram för grundskolan som lyder under Kungliga Vetenskapsakademien där skolorna i Säffle kommun deltar. NTA är ett ämnesövergripande arbetssätt med svenska, matematik, historia, samhällskunskap, bild, hemkunskap och slöjd.

Mål och planer

Skolan omfattas av lagar och förordningar som ständigt förändras. Vi arbetar aktivt för att möta dessa i tydliga och informativa dokument. Här hittar du bland annat våra likabehandlingsplaner!

Bra att veta

Blanketter

Sjukanmälan av elev

Telefon:

0533-681956

0533-681955

0533-681950

Kontakt