Välkommen till Höglundaskolan

Höglundaskolan är en F-6 skola med ca 400 elever. Här finns tre fritidshem med 90 barn; Stjärnan Solen och Månen. Till skolan hör även språkskolan Galaxen med två förberedelseklasser för elever från år 1 - 6 med svenska som andraspråk.

På Höglundaskolan jobbar vi aktivt med värdegrundsarbete och projekt som exempelvis Natur och teknik för alla. Skolan strävar efter att ge eleverna en trygg och lugn arbetsmiljö. 

Skolan strävar också efter att samverka med kommunens föreningar och företag.I skolans närområde finns två fotbollsplaner, skolskog, elljusspår, ishall och en pulkabacke.

Ny skolledning på Höglunda skolområde

I samband med höstterminestarten 2015 kommer grundskolan i Säffle att organiseras i tre nya skolområden. Höglunda skolområde kommer att omfatta Höglundaskolan F-6, Lugnadalskolan,  Nysäters-, Tveta och Svanskogs skolor med tillhörande fritidshem. 

Ny rektor för hela området är Johan Lundh och i ledningsteamet ingår även en biträdande rektor, Morgan Olsson. Kontaktuppgifter till skolledarna finner ni i listen till höger. 
Du är här: Start / Barn&utbildning / Grundskola / Skolor i Säffle kommun / Höglundaskolan

Aktuellt

Natur och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram för grundskolan som lyder under Kungliga Vetenskapsakademien där skolorna i Säffle kommun deltar. NTA är ett ämnesövergripande arbetssätt med svenska, matematik, historia, samhällskunskap, bild, hemkunskap och slöjd.

Mål och planer

Skolan omfattas av lagar och förordningar som ständigt förändras. Vi arbetar aktivt för att möta dessa i tydliga och informativa dokument. Här hittar du bland annat våra likabehandlingsplaner!

Bra att veta

Blanketter

Sjukanmälan av elev

Telefon:

0533-681950 (Skolexp)
0533-681966 (Månen 4-6)
0533-681959 (Kuben F-3)

Kontakt