You are here: Start / Bygga, bo & miljö / Avfallshantering och återvinning / Källsortering och återvinningsstationer

Källsortering och återvinningstationer


Hanteringen av vårt avfall styrs av avfallstrappan. Målet är att ta steg uppåt i trappan när det gäller våra olika avfallsslag.


Förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar finns på ett flertal platser:

Säffle tätort

 • Järnvägsgatan 
 • Annelundstorget
 • Tegnérskolan 
 • ICA Hjärtat 
 • Norrlandsvägen 

Vid stationerna på Järnvägsgatan och vid Tegnérskolan kommer extra behållare att placeras samt tömning av behållarna kommer att ske oftare.


Utanför tätorten

 • Värmlands Nysäter vid fotbollsplanen,  
 • Långserud vid ICA Hillerströms,  
 • Svanskog centrum,  
 • Botilsäters lanthandel, 
 • Eskilsäter lanthandel, 
 • Värmlandsbro.

Vid frågor eller klagomål som rör återvinningsstationerna:

Ring FTI AB 0200 - 88 03 11 (gratis) eller
Teknik och fritids Kundtjänst 0533-68 17 50.

Page updated 04 November 2015

Comment on page